Tibet 2007 and 2009

 

 

 

Jong la Pass 5120 m

Pang-la-Pass 5200m 8.30 am

Pelling, Sikkim 5.30 am

Tibet

TibetTibet 2009

Tibet Tibet TibetTibetTibet Tibet

Tibet Tibet

Tibet 2009 Tibet

Pastels

Pelling, Sikkim

Pangla Pass, 10.30 AM

Rambo, Sikkim

Pelling, Sikkim

kampala pass kampala pass kampala pass

gyatsola pass

Sketches

kampala pass 4700 m

Gatsola pass 5200m yumbulan gkang monastery

gyantse kumbum and pelkor choede gyantse dzong and monastery